Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Tips & tricks pentru studiouri

Adună
X
 
 • Filtrează
 • Ora
 • Arată
Curăță tot
postări noi

 • Tips & tricks pentru studiouri

  Ai un studio care lucrează pe Chaturbate ?

  Îți oferim gratis un cod cu ajutorul căruia poți vedea din extern câștigurile studioului tău.
  Nu vei mai avea nevoie de LOGIN
  TOKEN CODE îl găsești pe pagina studioului tău la adresa
  copiază codul de mai jos într-o pagină cu extensia .PHP și pune pagina pe serverul tău.

  Exemplu: https://maplus.cloud/cb

  Singura cerință: nu modificați copyright

  Am lăsat codul la vedere (decrypted) pentru că am auzit pe aici lume care cred progtramatorii dușmani.
  un cod este periculos dacă nu este făcut de ei însuși
  Probleme, incompatibilități, bugs -> comenteazč aici
  Cod PHP:
  <?php 
  if(isset($_POST['setUser']))
  {
      
  $content $_POST[username].'-'.$_POST[token].'-0';
      
  setcookie("cb_stats""$content"time()+36300000);
      die(
  "<script>location.href = '".$_SERVER['PHP_SELF']."'</script>");
  }
  if(isset(
  $_GET[logout])) {unset($_COOKIE["cb_stats"]);}
  ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
  <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
      <head>
          <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8' />
          <meta name='description' content='Free Chaturbate stats by MA PLUS | Videochat de acasa | Statistici pentru studiouri' />
          <meta name='keywords' content='Chaturbate stats, statistics, chaturbate model, chaturbate earnings, chaturbate token' />
          <meta name='author' content='NG Lab' />
          <title>Chaturbate stats by MA+ | System management for studios</title>
          <link rel='icon' type='image/png' href='https://maplus.cloud/img/favicon.png'>
         
          <!-- CSS Reset -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/reset.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/reset.css' media='screen' />
         
          <!-- Fluid 960 Grid System - CSS framework -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/grid.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/grid.css' media='screen' />
          
          <!-- IE Hacks for the Fluid 960 Grid System -->
          <!--[if IE 6]><link rel='stylesheet' type='text/css' href='ie6.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/ie6.css' media='screen' /><![endif]-->
          <!--[if IE 7]><link rel='stylesheet' type='text/css' href='ie.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/ie.css' media='screen' /><![endif]-->
          
          <!-- Main stylesheet -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/styles.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/styles.css' media='screen' />
          
          <!-- WYSIWYG editor stylesheet -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/jquery.wysiwyg.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/jquery.wysiwyg.css' media='screen' />
          
          <!-- Table sorter stylesheet -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/tablesorter.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/tablesorter.css' media='screen' />
          
          <!-- Thickbox stylesheet -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='https://maplus.cloud/cb/thickbox.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/thickbox.css' media='screen' />
          
          <!-- Themes. Below are several color themes. Uncomment the line of your choice to switch to different color. All styles commented out means blue theme. -->
          <link rel='stylesheet' type='text/css' href='theme-blue.css' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/css/theme-blue.css' media='screen' />
          
          <!-- JQuery engine script-->
          <script type='text/javascript' src='jquery-1.3.2.min.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/jquery-1.3.2.min.js'></script>
          
          <!-- JQuery WYSIWYG plugin script -->
          <script type='text/javascript' src='jquery.wysiwyg.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/jquery.wysiwyg.js'></script>
          
          <!-- JQuery tablesorter plugin script-->
          <script type='text/javascript' src='jquery.tablesorter.min.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/jquery.tablesorter.min.js'></script>
          
          <!-- JQuery pager plugin script for tablesorter tables -->
          <script type='text/javascript' src='jquery.tablesorter.pager.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/jquery.tablesorter.pager.js'></script>
          
          <!-- JQuery password strength plugin script -->
          <script type='text/javascript' src='jquery.pstrength-min.1.2.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/jquery.pstrength-min.1.2.js'></script>
          
          <!-- JQuery thickbox plugin script -->
          <script type='text/javascript' src='thickbox.js' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/js/thickbox.js'></script>
          
          <!-- Initiate WYIWYG text area -->
          <script type='text/javascript'>
              $(function()
              {
              $('#wysiwyg').wysiwyg(
              {
              controls : {
              separator01 : { visible : true },
              separator03 : { visible : true },
              separator04 : { visible : true },
              separator00 : { visible : true },
              separator07 : { visible : false },
              separator02 : { visible : false },
              separator08 : { visible : false },
              insertOrderedList : { visible : true },
              insertUnorderedList : { visible : true },
              undo: { visible : true },
              redo: { visible : true },
              justifyLeft: { visible : true },
              justifyCenter: { visible : true },
              justifyRight: { visible : true },
              justifyFull: { visible : true },
              subscript: { visible : true },
              superscript: { visible : true },
              underline: { visible : true },
              increaseFontSize : { visible : false },
              decreaseFontSize : { visible : false }
              }
              } );
              });
          </script>
          
          <!-- Initiate tablesorter script -->
          <script type='text/javascript'>
              $(document).ready(function() { 
                  $('#myTable') 
                  .tablesorter({
                      // zebra coloring
                      widgets: ['zebra'],
                      // pass the headers argument and assing a object 
                      headers: { 
                          // assign the sixth column (we start counting zero) 
                          6: { 
                              // disable it by setting the property sorter to false 
                              sorter: false 
                          } 
                      }
                  }) 
              .tablesorterPager({container: $('#pager')}); 
          }); 
          </script>
          
          <!-- Initiate password strength script -->
          <script type='text/javascript'>
              $(function() {
              $('.password').pstrength();
              });
          </script>
      </head>
      <body>
          <!-- Header -->
          <div id='header'>
              <!-- Header. Status part -->
              <div id='header-status'>
                  <div class='container_12'>
                      <div class='grid_8'>
                      &nbsp;
                      </div>
                      <div class='grid_4'>
                          <a href='<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?logout' id='logout'>
                          Logout
                          </a>
                      </div>
                  </div>
                  <div style='clear:both;'></div>
              </div> <!-- End #header-status -->
              
              <!-- Header. Main part -->
              <div id='header-main'>
                  <div class='container_12'>
                      <div class='grid_12'>
                          <div id='logo'>
                              <ul id='nav'>
                                  <li id='current'><a href=''>CB Stats</a></li>
                                  <li><a href='https://www.maplus.cloud'>MA Plus</a></li>
                              </ul>
                          </div><!-- End. #Logo -->
                      </div><!-- End. .grid_12-->
                      <div style='clear: both;'></div>
                  </div><!-- End. .container_12 -->
              </div> <!-- End #header-main -->
              <div style='clear: both;'></div>
              <!-- Sub navigation -->
              <div id='subnav'>
                  <div class='container_12'>
                      <div class='grid_12'>
                          <ul>
                              <li><a href='http://www.cashstudio.ro'>CashStudio</a></li>
                              <li><a href='http://www.ng-lab.it'>NG Lab</a></li>
                              <li><a href='https://charmstudios.ro/'>Charm Studios</a></li>
                              <li><a href='http://www.legendstudio.ro'>Legend Studio</a></li>
                              <li><a href='http://noirstudio.ro/'>Noir Studio</a></li>
                          </ul>
                          
                      </div><!-- End. .grid_12-->
                  </div><!-- End. .container_12 -->
                  <div style='clear: both;'></div>
              </div> <!-- End #subnav -->
          </div> <!-- End #header -->
          
          <div class='container_12'>
              
              <!-- Dashboard icons -->
              <div class='grid_7'>                
                  
                  <a href='https://www.maplus.cloud/cb' class='dashboard-module'>
                      <img src='https://maplus.cloud/cb/Crystal_Clear_stats.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/Crystal_Clear_stats.gif' width='64' height='64' alt='edit' />
                      <span>Stats</span>
                  </a>
                  
                  <a href='https://www.maplus.cloud/?pag=free' class='dashboard-module'>
                      <img src='https://maplus.cloud/cb/Crystal_Clear_settings.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/Crystal_Clear_settings.gif' width='64' height='64' alt='edit' />
                      <span>Settings</span>
                  </a>
                  <div style='clear: both'></div>
              </div> <!-- End .grid_7 -->
              
              <!-- Account overview -->
              <div class='grid_5'>
                  <div class='module'>
                          <h2><span>Account overview</span></h2>
                          
                          <div class='module-body'>
  <?php                            
                          
  if(!isset($_COOKIE['cb_stats']))
                              {
                                  echo 
  "                            
                          <form method='POST' action='index.php'>
                              <p>
                                  <label>Username</label>
                                  <input class='input-medium' type='text' name='username' />
                              </p>
                              <p>
                                  <label>Token &nbsp; <a href='#' OnClick='where()'><img src='https://maplus.cloud/cb/notification-information.gif'></a></label>
                                  <input type='text' class='input-medium password' name='token' />
                              </p>
                              <fieldset>
                                  <input class='submit-green' type='submit' name='setUser' value='Submit' /> 
                                  
                              </fieldset>
                          </form>"
  ;
                              }
                              else
                              {
                                  
                                  
  $ziua date('d/m/Y h:i a'mktime(date(h)-9,date(i),0,date(m),date(d),date(Y)));
                              
  $datiexplode("-"$_COOKIE['cb_stats']);
                                  
  $vizite $dati[2]+1;
                                  
  $content $dati[0]."-".$dati[1]."-".$vizite;
                                  
  $url        =    'https://chaturbate.com/affiliates/apistats/?username='.$dati[0].'&token='.$dati[1];
                                  function 
  statistici($url
                                  {
                                      
  $json file_get_contents($url); 
                                      
  $details json_decode($json);
                                      return 
  $details;
                                  }
                                  
  $details statistici($url); 
                                  
                              
  setcookie("cb_stats""$content"time()+36300000);
                              echo 
  "
                              
                              <p>
                                  <strong>Username: </strong>
  $dati[0]<br />
                                  <strong>Your IP: </strong>
  $_SERVER[REMOTE_ADDR]<br />
                                  <strong>Server Time: </strong>
  $ziua
                              </p>"
  ;
                              }
  ?>
                    </div>
                  </div>
                  <div style='clear:both;'></div>
              </div> <!-- End .grid_5 -->
              
              <div style='clear:both;'></div>
              
              
              
            <div class='grid_12'>
                  <div class='bottom-spacing'>
                  </div>
                  
                  
                  <!-- Example table -->
                  <div class='module'>
                      <h2 align="center"><span>Earnings table</span></h2>
                      
                      <div class='module-table-body'>
                          <form action=''>
                          <table id='myTable' class='tablesorter'>
                              <thead>
                                  <tr>
                                      <th style='width:15%'>Date</th>
                                      <th style='width:30%'>Tokens</th>
                                      <th style='width:25%'>Earnings</th>
                                      <th style='width:20%'>Payout</th>
                                      <th style='width:10%'>Action</th>
                                  </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
  <?php
                          $earnings 
  $details->stats[0]->rows;
                            foreach (
  $earnings as $key => $value
                          { 
                              
  $total$total $value["2"]; 
                              echo 
  "
                                  <tr>
                                      <td class='align-center'><a href='https://www.maplus.cloud'>"
  .$value["0"] ."</a></td>
                                      <td class='align-right'>"
  $value["1"] ." tk</td>
                                      <td class='align-right'>"
  $value["2"] ." $ </td>
                                      <td class='align-right'>"
  ;
                                      
                                  
  $cereri $details->stats[1]->rows// Replace ... with your PHP Array
                                    
  foreach ($cereri as $key => $plati
                                  { 
                                      
                                      if (
  $plati[0] === $value[0])
                                      { 
  $totPay $totPay+$plati[1]; echo $plati[1]." $";}

                                  }
                                      echo 
  "</td><td align='center'>
                                          <a href='https://maplus.cloud/?from=cbstats'><img src='https://maplus.cloud/cb/tick-circle.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/tick-circle.gif' width='16' height='16' alt='Insert in database' title='Insert in database' /></a>
                                          <a href='https://maplus.cloud/?from=cbstats'><img src='https://maplus.cloud/cb/bin.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/bin.gif' width='16' height='16' alt='Edit' title='Edit' /></a>
                                      </td>
                                  </tr>"
  ;
                              }                            
  ?>

                            </tbody>
                          </table>
                          </form>
                          <div class='pager' id='pager' style='visibility:hidden'>
                              <form action=''>
                                  <div>
                                  <img class='first' src='arrow-stop-180.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/arrow-stop-180.gif' alt='first'/>
                                  <img class='prev' src='arrow-180.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/arrow-180.gif' alt='prev'/> 
                                  <input type='text' class='pagedisplay input-short align-center'/>
                                  <img class='next' src='arrow.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/arrow.gif' alt='next'/>
                                  <img class='last' src='arrow-stop.gif' tppabs='http://www.xooom.pl/work/magicadmin/images/arrow-stop.gif' alt='last'/> 
                                  <select class='pagesize input-short align-center'>
                                      <option value='15' selected='selected'>15</option>
                                      <option value='30'>30</option>
                                      <option value='40'>40</option>
                                  </select>
                                  </div>
                              </form>
                          </div>
                          <div class='table-apply'>
                              <form action=''>
                              <div>
                               
                               <?php echo "<span>Tokens: </span><strong>".$details->stats[0]->totals->Tokens."</strong> 
                                               &nbsp; 
                                          <span>Earnings: </span><strong>"
  .$details->stats[0]->totals->Payout." $</strong>
                                              &nbsp; 
                                          <span>Payments: </span><strong>
  $totPay $</strong>"?>
                              </div>
                              </form>
                          </div>
                          <div style='clear: both'></div>
                    </div> <!-- End .module-table-body -->
                  </div> <!-- End .module -->
                  
              </div> <!-- End .grid_12 -->
                  
              <!-- Categories list --><!-- End .grid_6 -->
              
              <!-- To-do list --><!-- End .grid_6 -->
            <div style='clear:both;'></div>
              
              <!-- Form elements --><!-- End .grid_12 -->
                  
              <!-- Settings--><!-- End .grid_6 -->
                  
              <!-- Password -->
              <div class='grid_6'><!-- End .module -->
                <div style='clear:both;'></div>
            </div> <!-- End .grid_6 -->
            <div style='clear:both;'></div><!-- End .grid_3 -->

            <div style='clear:both;'></div>
          </div> <!-- End .container_12 -->
          
          <!-- Footer -->
          <div id='footer'>
              <div class='container_12'>
                  <div class='grid_12'>
                      <!-- You cannot change the copyright -->
                      <p>    &copy; <?php echo date('Y'mktime(date(Y))); ?>
                          <a href='http://www.maplus.cloud' title='Visit us for more scripts'>MA Plus</a>
                      </p>
                  </div>
              </div>
              <div style='clear:both;'></div>
          </div> <!-- End #footer -->
          <script>
              function where() {
              window.open("https://maplus.cloud/cb/token.gif","info", "toolbar=no,scrollbars=no,resizable=no,top=500,left=500,width=710,height=419");
              }
          </script>
      </body>
  </html>

Lovense

Adună
Procesare...
X